Sochařský projekt Královský hvozd
Koncepce: Alois Öllinger

Popis: (Beschreibung)
Region „Královský hvozd“ je svazkem německých a českých obcí okolo hraniční hory Ostrý. Touto oblastí procházela do roku 1990 „železná opona“. Zřízení přeshraničního akčního spolku zahrnuje spolupráci v oblasti hospodářské a kulturní.

Umělecký projekt „Kámen doteku“: (Das Kunstprojekt „Berührstein“)
Kámen jako prazáklad tvoří splečnou bázi regionu. Tento horský masiv se zformoval před 500 až 900 miliony let a neustále se dále proměňoval. Velkou tlakovou silou vznikla žula, rula a slída. Společná historie vzniku a vzájemné formování tlakem a erozí jsou východiskem této koncepce.

Realizace: (Durchführung)
Na volně ležících kamenech na cestách nebo markantních bodech má být odstraněna zvětralá vrstva a povrch zbroušen. Tato vyleštěná místa, velká jako dlaň, služí k hlazení rukou. Kámen pobízí k doteku a k navázání kontaktu. Dotýkáním si zachovává svůj lesk. Přírodní kámen se tak pouze minimálním zásahem stává uměleckým dílem. Rozmístěním kamenů doteku po území se celý kamenný fundament promění v obrovskou skulpturu. Všechna místa doteku budou decentně označena štítky a zanesena do přehledné mapky. Tato místa dají regionu opticky novou strukturu.

Kameny doteku/ úžiny,
vypukliny a prohlubně
vzájemné dojmy

Realizace: (Realisierung)
malá místa lehce zbrousit
odstranit nánosy vzniklé časem/zvětráváním

mohutná skála,
spojená se spodním základem

Skulptura je „probíhající činností“ („work in progress“).
Všechny skupiny obyvatelstva a spolky, které chtějí spolupracovat, jsou zvány!

K realizaci: (Zur Realisierung)
Vytvořit skupiny (školní třídy, spolky, horská služba, požárníci, regionální organizace mládeže, obce)
Euregio

Památník představy
Památník časoprostoru
Památník společenství

Tlak a protitlak, vzájemné formování

Kámen- vyřinulý tok strnulý proud, různě tvrdé vrstvy, které spojují a oddělují stlačen, zformován, odstraněn, zvětrán

Dílo času (Zeit-Werk)
Jít zpátky v čase pohlédnout do nitra kámen (věci) osvobodit od nánosu, volně umístit dostat se dovnitř kamene dotknout se vnitřku

O hranicích (Über Grenzen)
Hranice patří k základním elementům života a umění. Hranice definují prostory. Hranice určují rozměr a proporce. Ohraničení utváří formu. V malbě se barevné plochy od sebe ohraničují a vzájemně se definují.
V plastice jsou prostory ve vzájemném napětí. Vyhraničený prostor se stává uměleckým prostorem.
Překonání nebo odstranění hranice může být důležitým krokem k rozšíření hranice, k vývoji a změně.